جستجو:
نزدیک:

برنامه‌های موسیقی و کنسرت

 سيمين غانم (ويژه بانوان)
 محسن يگانه
 مهدي احمدوند
 مازيار فلاحي
 مهدي يراحي
 سعيد شهروز

سيمين غانم (ويژه بانوان)

تاریخ و ساعت اجرا
چهارشنبه 31 تیر94 15:00
پنج‌شنبه 1 مرداد94 15:00
جمعه 2 مرداد94 15:00
جمعه 9
ادامه...

محسن يگانه

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 30 مرداد94 18:00
جمعه 30 مرداد94 22:00
ادامه...

مهدي احمدوند

تاریخ و ساعت اجرا
دوشنبه 26 مرداد94 21:30
ادامه...

مازيار فلاحي

تاریخ و ساعت اجرا
سه‌شنبه 13 مرداد94 18:00
سه‌شنبه 13 مرداد94 21:30
ادامه...

مهدي يراحي

تاریخ و ساعت اجرا
جمعه 9 مرداد94 18:30
جمعه 9 مرداد94 21:30
ادامه...

سعيد شهروز

تاریخ و ساعت اجرا
پنج‌شنبه 1 مرداد94 21:30
ادامه...
 محمد عليزاده

محمد عليزاده

تاریخ اجرا ساعت
سه‌شنبه 5 خرداد94 18:00
سه‌شنبه 5 خرداد94 21:30
چهارشنبه 6 ادامه ...
 گروه كارو (امير شرقي)

گروه كارو (امير شرقي)

تاریخ اجرا ساعت
جمعه 1 خرداد 21:00 ادامه ...
 گروه سون

گروه سون

تاریخ اجرا ساعت
پنج‌شنبه 7 خرداد 21:30
جمعه 8 خرداد 18:30
جمعه 8 خرداد ادامه ...
 حميد عسگري

حميد عسگري

تاریخ اجرا ساعت
جمعه 1 خرداد 18:00
جمعه 1 خرداد 21:30 ادامه ...
 رضا يزداني

رضا يزداني

تاریخ اجرا ساعت
پنج‌شنبه 31 اردیبهشت 18:00
پنج‌شنبه 31 اردیبهشت 21:30 ادامه ...
 فريدون آسرايي

فريدون آسرايي

تاریخ اجرا ساعت
پنج‌شنبه 21 خرداد 18:00
پنج‌شنبه 21 خرداد 21:30 ادامه ...
 زانيار خسروي

زانيار خسروي

تاریخ اجرا ساعت
جمعه 8 خرداد 18:00
جمعه 8 خرداد 21:30 ادامه ...
 اميد حاجيلي

اميد حاجيلي

تاریخ اجرا ساعت
سه‌شنبه 29 اردیبهشت 18:00
سه‌شنبه 29 اردیبهشت 21:30 ادامه ...
 محسن يگانه

محسن يگانه

تاریخ اجرا ساعت
یکشنبه 20 اردیبهشت 18:00
یکشنبه 20 اردیبهشت 21:30
دوشنبه 21 ادامه ...
 خيريه مهدي مدرس

خيريه مهدي مدرس

تاریخ اجرا ساعت
جمعه 18 اردیبهشت 21:00 ادامه ...
 محمد عليزاده

محمد عليزاده

تاریخ اجرا ساعت
پنج‌شنبه 3 اردیبهشت 18:00
پنج‌شنبه 3 اردیبهشت 21:30
جمعه 4 ادامه ...